logoARTMEDIUM | цсм

ІНФО

 

ARTMEDIUM та EXCESSUS  є результатом  творення  культури яка є різною , іншою й не завжди до приняття , а однак відбирається в спосіб притаманний особистості і тільки так їй  зрозуміло про що ходить , чому  і як – власне для цих особистостей твориться  ресурс , світ який кожен відбире сам , як завше лишаючись наодинці.

Вітаємо Вас

Львів

2022

 

 

 

ARTMEDIUM oraz EXCESSUS są konsekwencją tworzenia kultury jaka jest różna , inna i nie zawsze do przyjęcia , a jednak odbiera  się w sposób należny osobowości i tylko wtedy zrozumiało o co chodzi , po co i jak – wlasnie dla takich osobowości tworzę się strona , świat jaki każdy odbiera sam , zawsze zostając na osobności.

Witamy

Welcome

Lwów

2021

 

 

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Тема

Повідомлення