logoARTMEDIUM | цсм

асоціація/kojarzenie

розпочинаємо нову програму , в якій шукатимемо різних проявів емоційності як рис  в житті артистів та їх другого я – в минулому , теперішньому та майбутньому.

( знимки є лише інструментом , палітрою – тому наперед дякуємо та перепрошуємо авторів фото за вільне трактування).

zaczynamy nowy projekt w jakim będziemy poszukiwać przejawów emocjonalności jako cech w życiu artystów oraz ich alter ego – w przeszłości , teraznejszości i przyszłości

( zdjęcia są tylko narzędziem ,  paletą – przeto dziękujemy i przepraszamy autorów fotografii za zbyt wolne traktowanie )