logoARTMEDIUM | цсм

Zbigniew Libera: to nie moja wina…

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (Варшава) вирішив в оригінальний спосіб відзначити 50 років діяльності. А саме – запросити художника Збігнєва Ліберу та  надати йому можливість відібрати роботи із зібрання до ювілейної вистави

Вибір розвинувся в окремий артистичний акт . Як зазначено в коментарі , невідомо хто на кого полював під час довгих блукань по складах – чи Лібера на речі чи речі на Ліберу . В результаті зявилась вистава ” Тo nie moja wina, że otarła się o mnie ta rzeźba” , що триватиме з  22.11.2015  до  20.03.2016

Ця  екслозиція  охоплює роботи скульпторів різних періодів , технік та стилів і все це різноманіття обєднуть рисунки , знимки  та коментарі Лібери .

Артисти : Jerzy Bereś, Marian Bogusz, Albin Maria Bończa -Boniecki, Wanda Czełkowska, Xawery Dunikowski, Matthew Frere-Smith, Magdalena Gross, Władysław Hasior, Zuzanna Janin, Maria Jarema, Jerzy Jarnuszkiewicz, Anna Kamieńska- Łapińska, Alfons Karny, Kijewski/ Kocur (Marek Kijewski i Małgorzata Malinowska), Katarzyna Kobro, Edward Krasiński, Henryk Kuna, Leopold Lewicki, Zbigniew Libera, Ludwik Lille, Mika Mickun, Gaetano Motelli, Olga Niewska, Maria Papa Rostkowska, Theodore Roszak, Henryk Stażewski, Alina Szapocznikow, Alina Ślesińska, Iza Tarasewicz, Henryk Wiciński

Kuratorka wystawy: Joanna Turowicz

plakat

дякуємо Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego