logoARTMEDIUM | цсм

kunszt 7 tm ( 2 частина )

W projekcie bierze udział 25 artystów związanych z polskimi uczelniami, którzy zaprezentują rzeźbę, obiekty, instalacje artystyczne, sztukę video. Choć niektórzy są jeszcze na studiach, a inni zupełnie niedawno je ukończyli, ich prace i projekty cechuje wysoki poziom profesjonalizmu, co zdecydowaliśmy się zaakcentować tytułem wystawy – Kunszt. Jest to niezwykle interesujący przegląd utalentowanych młodych artystów, którzy często przed rozpoczęciem kariery artystycznej poszukiwali innych dróg życiowych. Ukończyli uczelnie techniczne, architektoniczne, psychologię czy szkoły muzyczne, a dopiero później zdecydowali się na sztukę wizualną, co często owocuje interesującymi efektami przekonującymi o dużej dojrzałości ich autorów. Podejmują oni w swojej twórczości ważne polityczne i społeczne problemy, wykazując zaangażowanie godne aktywistów czy ekologów.

 

Eulalia Domanowska

фото юрій бакай