logoARTMEDIUM | цсм

oлександр cушинський . лекція

– роль художника та художніх інституцій в час надзвичайного положення;
– в чому полягає критерій якості в сучасному мистецтві;
– роль глядача та соціальний запит на створення культур.продукту;
– про взаєморозчинення мистецтва і реальності: політизація естетичного;
– мистецтво атракціону проти мистецтва екперимента;
– контекстне сприйняття дійсності;
– проблематика “нового”. чи існує “нове”, як таке;
– ілюзорність та неможливість веріфікації істинності подій, як оптимальний інструмент маніпулювання колективом.
– причини гуманітарної катастрофи на сході України;
– війна не спиниться доти, доки люди не змінять джерело власного існування з зовнішнього наркотика на внутрішній генератор.
– дві гипотези про мистецтво майбутнього: кібер\технології та експерименти зі свідомістю;poster