logoARTMEDIUM | цсм

Ноктюрни та мініатюри

(опис що мав на меті щось передати)

1 Ноктюрни 2 Мініатюри 3 4 .

Те що відбувалось в Коридорі виставкою назвати недоречно .

Взагалі все якось все то все називати все .

Може спробую придумати декілька назв.

Як могла б називатись ця статя

Все і більше

Все і далі

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Глина!

1

і все інше

і все

і

нічого абсолютно нового абсолютно

1 Ноктюрни нічого нового 2 нічого нового Мініатюри нічого 3 нового 4 .

Те нічого що нового відбувалось нічого в нового Коридор нічого нового виставкою нічого назвати недоречно .

Взагалі все якось все то все називати все .

Може спробую може придумати може декілька може назв.

Як могла б могла називатись могла ця статя могла

Все могла і більше могла

Все і далі

1 могла 2 могла 3 могла 4 могла

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все могла

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те могла менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Глина! могла

1

і все інше

і все

і

нічого абсолютно нового абсолютно могла

1 Ноктюрни нічого нового 2 нічого нового Мініатюри нічого 3 нового 4 .

Те нічого що нового відбувалось нічого в нового Коридор нічого нового виставкою нічого назвати недоречно .

Взагалі все якось все то все називати все .

Може спробую може придумати може декілька може назв.

Як могла б могла називатись могла ця статя могла

Все могла і більше могла

Все і далі

1 могла 2 могла 3 могла 4 могла

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все могла

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Глина! могла

1

і все інше

і все

і

нічого абсолютно нового абсолютно могла

1 там було Ноктюрни там нічого було нового 2 там нічого було нового там Мініатюри були нічого 3 нового нового 4 .

Те там нічого було що там нового відбувалось нічого в нового Коридор нічого нового виставкою нічого назвати недоречно .

Взагалі все якось все то все називати все .

Може спробую може придумати може декілька може назв.

Як могла б могла називатись могла ця статя могла

Все могла і більше могла

Все там і далі там

1 могла там 2 могла там 3 могла там 4 могла там

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все могла

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Глина! могла

1

і все інше

і все

і

нічого абсолютно нового абсолютно могла

1 невеличкі Ноктюрни неевеличкі 2 невеличкі Мініатюри невеличкі 3 невеличкі 4 невеличкі . МІНІАТЮРИ

Те невеличке що відбувалось в Коридорі невеличке виставкою назвати недоречно . доречно

Взагалі недоречно все доречно якось недоречно все доречно то недоречно все доречно називати недоречно все доречно .

Може доречно спробую недоречно придумати доречно декільканедоречно назв доречно.

Як недоречно могла б доречно називатись недоречно ця доречно статя недоречно

Все доречно і недоречно більше доречно

Все і далі

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

доречноГлина!недоречно

1

і все інше

і все

і

нічого недоречно абсолютнодоречно новогонедоречно абсолютнодоречно

1 експеримент Ноктюрни з формрю 2 експеримент Мініатюри з 3 формою 4 .

Те з формою що з формою відбувалось з формою в Коридорі з формою виставкою з формою назвати з формою недоречно з формою .

Взагалі з формою все з формою якось з формою все з формою то з формою все з формою називати з формою все з формою .

Може з формою спробую придумати декілька назв.

Як експеримент могла б називатись ця статя

Все і більше

Все і далі

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх з формою прямо з формою направо з формою прямо з формою направо з формою направо з формою прямо з формою направо з формою направо з формою знову з формою і з формою ще з формою раз з формою

три з формою рази з формою і з формою ще з формою все з формою

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Глина!

1

і все інше

і все

і

нічого абсолютно нового абсолютно да?

1 я Ноктюрни люблю 2 я Мініатюри люблю 3 я 4 люблю.

Любов?

Те я що люблю відбувалось я в люблю Коридорі я виставкою люблю назвати я недоречно люблю .

Взагалі люблю все люблю якось люблю все люблю то люблю все люблю називати люблю все люблю .

Може я спробую я придумати я декілька я назв я.

Як в тексті могла б в тексті називатись і тексті ця статя в тексті

Все повторюю і більше повторюю

Все повторюю і далі повторюю

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

назови верх назови прямо назови направо назови прямо назови направо назови направо назови прямо назови направо назови направо назови знову назови і назови ще назови раз

три рази і ще все

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Назови Глина!назови

1

і все інше

і все

і

назови нічого

назови абсолютно

назови нового

назови абсолютно

1 небо Ноктюрни синє 2 небо Мініатюри синє 3 небо 4 синє .

Те Іван що Руслан відбувалось Віктор в Михайло Коридорі Олег виставкою Вадим назвати Кружкою недоречно Есмарха .

Взагалі Іван все Руслан якось Віктор все Олег то Михайло все Вадим називати Кружка все Есмарха .

Може Іван спробую Руслан придумати Віктор декілька Олег назв Михайло . Вадим

Як Вадим могла б називатись ця статя

Все Іван і більше

Все Руслан і далі

1 Михайло 2 3 4

1 Віктор 2 3 4 менше

1 Олег 2 3 4

Вадим верх синє прямо небо направо синє прямо небо направо синє направо небо прямо синє направо небо направо синє знову небо і синє ще небо раз синє

три рази і ще все Кружка?

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1синє

2небо

3два

4слова

Те два менше слово що два більше слова відбувалось два менше слова в два більше слова Коридорі два знов слова виставкою два знов слова назвати два більш слова недоречно два менш слова.

Глина!два слова

1

і два все слова інше два

і слова все два

і слова

нічого два

абсолютно слова

нового два

абсолютно слова

1 цифра Ноктюрни слова 2 цифра Мініатюри слова 3 цифра 4 цифра.

Те займенник що займенник відбувалось дієслово в прийменник Коридорі іменник виставкою іменник назвати дієслово недоречно прислівник .

Взагалі прислівник все займенник якось прислівник все займенник то займенник все займенник називати дієслово все займенник .

Може дієслово спробую дієслово придумати дієслово декілька числівник назв іменник.

Як частка могла дієслово б частка називатись дієслово ця займенник статя іменник

Все займенник і сполучник більше прислівник

Все займенник і сполучник далі прислівник

1 цифра 2 цифра 3 цифра 4 цифра

1 2 3 4 менше прислівник

1 2 3 4

верх прислівник прямо прислівник направо прислівник прямо прислівник направо прислівник направо прислівник прямо прислівник направо прислівник направо прислівник знову прислівник і сполучник ще прислівник раз числівник

три числівник рази іменник і сполучник ще прислівник все займенник

знову прислівник

1234

все займенник Може дієслово придумати дієслово спробую дієслово придумати дієслово більше прислівник придумати дієслово придумати дієслово декілька числівник придумати дієслово назв іменник.

1

2

3

4

Те займенник менше прислівник що сполучник більше прислівник відбувалось дієслово менше прислівник в прийменник більше прислівник Коридорі іменник знов прислівник виставкою іменник знов прислівник назвати дієслово більш прислівник недоречно прислівник менш прислівник.

Глина! іменник

1

і сполучник все займенник інше займенник

і сполучник все займенник

і сполучник

нічого займенник абсолютно прислівник нового прикметник абсолютно прислівник

цифра слова цифра слова цифра цифра.

займенник займенник дієслово прийменникі іменник іменник дієслово прислівник

прислівник займенник прислівник займенник займенник займенник дієслово займенник

дієслово дієслово дієслово числівник іменник.

частка дієслово частка дієслово займенник іменник

займенник сполучник прислівник

займенник сполучник прислівник

цифра цифра цифра цифра

1 2 3 4 прислівник

1 2 3 4

прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник прислівник сполучник прислівник числівник

числівник іменник сполучник прислівник займенник

прислівник

1234

займенник дієслово дієслово дієслово дієслово прислівник дієслово дієслово числівник дієслово іменник.

1

2

3

4

займенник прислівник сполучник прислівник дієсловоприслівник прийменник прислівник іменник прислівник іменник прислівник дієслово прислівник прислівник прислівник.

! іменник

1

сполучник займенник займенник

сполучник займенник

сполучник

займенник прислівник прикметник прислівник

Як цифра так слова як цифра так слова як цифра так цифра. як

Як займенник так займенник так дієслово як прийменник так і як іменник як іменник так дієслово як прислівник

Як прислівник так займенник як прислівник так займенник як займенник так займенник як дієслово так займенник

Як дієслово так дієслово як дієслово так числівник як іменник.

Як частка так дієслово як частка так дієслово як займенник так іменник

як займенник так сполучник як прислівник

так займенник так сполучник так прислівник

як цифра так цифра як цифра так цифра

1 як 2 так 3 як 4 так прислівник

1як 2 так 3 як 4 так

як прислівник так прислівник як прислівник так прислівник як прислівник так як прислівник так прислівник як прислівник так прислівник як прислівник так сполучник як прислівник так числівник

як числівник так іменник як сполучник так прислівник як займенник

так прислівник

як 1234 так

займенник дієслово дієслово дієслово дієслово прислівник дієслово дієслово числівник дієслово іменник.

1

2

3

4

займенник прислівник сполучник прислівник дієсловоприслівник прийменник прислівник іменник прислівник іменник прислівник дієслово прислівник прислівник прислівник.

! як іменник

1так

як сполучник так займенник як займенник

як сполучник так займенник

як сполучник

так займенник як прислівник так прикметник як прислівник

1як невеличкі так Ноктюрни як так неевеличкі як так 2 як так невеличкі як так Мініатюри як невеличкі так 3 як невеличкі так і як 4 так невеличкі . як МІНІАТЮРИ

Те як невеличке що так відбувалось як в Коридорі так невеличке як виставкою так назвати як недоречно як . доречно

Взагалі як недоречно так все як доречно як якось так недоречно як все так доречно як то недоречно так все доречно як називати так недоречно як все так доречно .

Може як доречно так спробую як недоречно так придумати як доречно декілька так недоречно назв як доречно.

Як недоречно так могла б як доречно так називатись як недоречно так ця доречно як статя так недоречно

Все доречно і недоречно більше доречно

Все і далі

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все

знову

1234

все Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

Те менше що більше відбувалось менше в більше Коридорі знов виставкою знов назвати більш недоречно менш .

Як доречноГлина!недоречно так

1

і як все так інше

і як все так

і як

як нічого так недоречно як абсолютнодоречно так новогонедоречно як абсолютнодоречно

1 як все невеличкі і більше так все Ноктюрни і більше як все так і більше неевеличкі все як і більше так все 2 і більше як все так і більше невеличкі все як і більше так все Мініатюри і більше як все невеличкі і більше так все 3 і більше як все невеличкі і більше так все і і більше як все 4 і більше так все невеличкі і більше . як все МІНІАТЮРИ і більше

Те все як і більше невеличке що все так і більше відбувалось все як і більше в Коридорі все так і більше невеличке все як і більше виставкою все так і більше назвати все як і більше недоречно все як і більше . доречно все

Взагалі все як і більше недоречно все так і більше все все як і більше доречно все як і більше якось все так і більше недоречновсе як і більше все все так і більше доречно все як і більше то все недоречно і більше так все все і більше доречно все як і більше називати все так і більше недоречно все як і більше все все так і більше доречно .

Може все як доречно так спробую як недоречно так придумати і більше все як доречно декілька так недоречно назв як доречно і більше.

Як більше недоречно так все могла б як доречно більше так називатись все як недоречно так ця доречно як статя так недоречно

Все як все доречно як доречно і як і недоречно як недоречно більше як більше доречнояк доречно

Все як все і далі як далі

1 2 3 4

1 2 3 4 менше

1 2 3 4

верх прямо направо прямо направо направо прямо направо направо знову і ще раз

три рази і ще все

знову

1234

все Може може придумати придумати спробую спробую придумати придумати більше більше придумати придумати придумати декілька декілька придумати придумати назв.назв

1 1

2 2

3 3

4 4

Те те менше менше що що більше більше відбувалось відбувалось менше менше в в більше біьше Коридорі коридорі знов знов виставкою виставкою зновзнов назвати назвати більш більш недоречно недоречно менш менш.

Як доречноГлина!недоречно так

1

і як все так інше

і як все так

і як

як нічого так недоречно як абсолютнодоречно так новогонедоречно як абсолютнодоречно недовговічно

1 Ноктюрни 2 Мініатюри 3 4 .

Те тоді було що було то було коли було те було відбувалось було тоді було в Коридорі виставкою назвати було недоречно було .

Взагалі було все було якось є все є то є все є називати є все є .

Може спробую придумати декілька є назв.

Як є могла б називатись ця є статя є

Все є і є більше є

Все є і є далі є

1 є 2 є 3 є 4 є

1 є 2 є 3 є 4 є менше є

1 є 2 є 3 є 4 є

верх є мить є прямо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є знову є мить є і є мить ще є мить є раз є мить є

три є рази є і є ще є все є

знову є

1234 є

все є є Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

є Те менше що є більше є відбувалось є менше в більше Коридорі знов виставкою знов є назвати більш є недоречно є менш є.

Глина! є

1 є

і є все є інше є

є і все

і є

є нічого є абсолютно є нового є абсолютно

1 я це написав Ноктюрни 2 Мініатюри 3 4 .

я написав Те тоді було що було то було коли було те було відбувалось було тоді було в Коридорі виставкою назвати було недоречно було .

Взагалі було все було якось є все є то є все є називати є все є .

Може спробую придумати декілька є назв.

Я написав Як є могла б називатись ця є статя є

Я написав Все є і є більше є

Я написав Все є і є далі є

Я написав 1 є 2 є 3 є 4 є

Я написав 1 є 2 є 3 є 4 є менше є

Я написав 1 є 2 є 3 є 4 є

Я написав верх є мить є прямо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є знову є мить є і є мить ще є мить є раз є мить є

три є рази є і є ще є все є

я написав знову є

я написав 1234 є

все є є Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

я написав є Те менше що є більше є відбувалось є менше в більше Коридорі знов виставкою знов є назвати більш є недоречно є менш є.

Я написав Глина! є

Я написав1 є

Я написав і є все є інше є

є і все

і є

я написав є нічого є абсолютно є нового є абсолютно

і нічого не придумав

1 це Ноктюрни кінець 2 це Мініатюри кінець 3 це 4 кінець. фурор .

Те це тоді кінець було це що кінець було це то кінець було коли було те було відбувалось було тоді було в Коридорі виставкою назвати було недоречно було .

Взагалі було все було якось є все є то є все є називати є все є .

Може спробую придумати декілька є назв.

Як є могла б називатись ця є статя є

Все є і є більше є

Все є і є далі є

1 є 2 є 3 є 4 є

1 є 2 є 3 є 4 є менше є

1 є 2 є 3 є 4 є

верх є мить є прямо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є прямо є мить є направо є мить є направо є мить є знову є мить є і є мить ще є мить є раз є мить є

три є рази є і є ще є все є

знову є

У виставці взяли участь шестеро художників

Ось їх імена Іван Небесник

Руслан Тремба

Віктор Мельничук

Михайло Ходанич

Олег Сусленко

Вадим Харабарук

всі крім Віктора Мельничука вихідці з Закарпаття де народився Вадим Харабарук я не знаю. , щоправда Олег Сусленко на даний момент проживає у Львові

1234 є

все є є Може придумати спробую придумати більше придумати придумати декілька придумати назв.

1

2

3

4

є Те менше що є більше є відбувалось є менше в більше Коридорі знов виставкою знов є назвати більш є недоречно є менш є.

Глина! є

1 є

і є все є інше є

є і все

і є

є нічого є абсолютно є нового є абсолютно є кінець

Submitted by Станіслав Туріна