logoARTMEDIUM | цсм

ІНТИМ / INTIM

ІНТИМ

Сон , страх, думки, інтуїція , пам’ять.
Інтим – вигнанець в закутках реальності .
Інтим – порожнина в системі, есенція особистого.
Інтим– таємниця , що безперервно трансформується .
Творчість – одна з форм Інтиму.
Дефіцит інтиму породжує тиранію.
Всі диктатури світу давно оголосили війну Інтиму.

Intim.
Sleep, fear, thoughts, intuition, memory.
Intim – hiden in a corner of reality.
Intim – a cavity in a system of personal essence.
Intim -mystery that is continuously transformed.
Creativity – a form of Intim.
Deficiency of Intim generates tyranny.
All dictatorships of the world long ago declared war on Intim.

Submitted by Сергій Савченко /Serhiy Savchenko

музей ідей ( львів , вул. валова )    3 – 25 січня 2014 року