logoARTMEDIUM | цсм

Olexa Furdiyak. GLOSY. 2020

Olexa Furdiyak. GLOSY. 2020

Все, що є довкола має голос. Це найчистіший інструмент комунікації. Творимо поліфонію, слухаємо голоси.

Wszystko dookoła ma głos. To najczystsze narzędzie komunikacji. Tworzymy polifonię, słuchamy głosów.

Everything around has a voice. This is the purest tool of communication. We create polyphony, listen to voices.

olexa furdiyak. glosy 2020 (1) olexa furdiyak. glosy 2020 (2)