logoARTMEDIUM | цсм

olexa furdiyak . niebiosa

This is a movie – a trap, a trap of sounds, thoughts, things, a trap of dogs and people. We are all on tape, watched by Wielkie Oko. Time is a category of length. We are not in a hurry.
How beautiful to lie in a chaise lounge, in the mountains and look at the sky, forgetting about threats, tuberculosis, dogs and bad people.
Nothing new except clouds, clouds, heavens, heavens

 

To jest film – pułapka, pułapka dźwięków, myśli, rzeczy, pułapka psów i ludzi. Wszyscy jesteśmy na taśmie, oglądanej przez Wielkie Oko. Czas jest kategorią długości. Nie spieszymy się.
Jak pięknie leżeć w szezlongu, w górach i patrzeć w niebo, zapominając o zagrożeniach, gruźlicy, psach i złych ludziach.
Nic nowego, oprócz chmur, chmur, niebios, niebios

Sigurd Gombrowicz

2020